หัวลำโพงศตวรรษใหม่ | จุฬาปริทรรศน์
66 views
0
0

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของหัวลำโพงศตวรรษใหม่
แหล่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมวัฒนธรรมกับการค้า
ในรายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 17 ต.ค. 64

โดย ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค