การมีบุตรกับความสุขยามสูงวัย
159 views
0
0

การมีบุตรกับความสุขยามสูงวัย
• ความสุขในทางเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างไร วัดอย่างไร
• การมีบุตรก่อให้เกิดความสุขหรือไม่
• จากการศึกษาพบว่า สำหรับคนในวัยทำงานการมีบุตรสามารถลดความสุขได้?
• รูปแบบการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากบุตรสู่พ่อแม่ยามสูงวัยในเอเชียมีความแตกต่างกันอย่างไร
• การมีบุตรไม่ควรเป็นเงื่อนไขในการทำให้มีความสุข

รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์
รศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย