จับตาการประชุม COP 26 กับภารกิจทีมไทยแลนด์ | จุฬาปริทรรศน์
142 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 31 ต.ค. 64
จับตาการประชุม COP 26 กับภารกิจทีมไทยแลนด์ลดปล่อยคาร์บอนเป็น 0

โดย คุณสิทธิศักดิ์ สุขใสสาคร
นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค