เลือกตั้ง อบต. ครั้งแรกในรอบ 8 ปี | จุฬาปริทรรศน์
106 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 21 พ.ย. 64
จับตาเลือกตั้ง อบต. ครั้งแรกในรอบ 8 ปี
ท้องถิ่นพัฒนา การกระจายอำนาจ และสำนึกพลเมือง

โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค

#เลือกตั้ง #อบต #งานวิจัย #ChulaRadioPlus
#จุฬาฯ #จุฬาปริทรรศน์ #วิทยุจุฬา