สถานการณ์แรงงานส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม | จุฬาปริทรรศน์
111 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 12 ธ.ค. 64
ติดตามไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน
สถานการณ์แรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

โดย คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
นักวิชาการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค