ออกแบบสังคมและเศรษฐกิจให้คนไทยได้โอกาสจากสังคมสูงวัย | จุฬาปริทรรศน์
136 views
0
0

ออกแบบสังคมและเศรษฐกิจอย่างไร ให้คนไทยได้โอกาสจากสังคมสูงวัย ?
ติดตามฟังรายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 19 ธ.ค. 64

โดย รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์
หัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบเพื่อทุกคน จุฬาฯ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2565

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค