ความสำคัญของโครงการฟื้นฟูคลองแสนแสบ
172 views
0
0

Sensor for All นวัตกรรมตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะช่วยแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือกันของทุกคนได้อย่างไร

โครงการฟื้นฟูคลองแสนแสบ ใช้งบประมาณแปดหมื่นล้าน รวม 84 โครงการ เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของคลองแสนแสบเกิดความยั่งยืนและเชื่อมโยงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม คำถามคือฟื้นฟูอะไรบ้างและจะเกิดผลในทางใด (นาที 10:20)
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย