หุ่นยนต์ทางการแพทย์ | จุฬาปริทรรศน์
107 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 26 ธ.ค. 64
ติดตามหุ่นยนต์ทางการแพทย์ กับ อนาคตสังคมและเศรษฐกิจประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค