เส้นทางนักเคมีสตรีรางวัลระดับโลก | จุฬาปริทรรศน์
129 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 2 ม.ค. 65
ติดตามเส้นทางนักเคมีสตรีรางวัลระดับโลกคนที่ 2 ของประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค