อนาคตนวัตกรรมเซนเซอร์ของไทย | จุฬาปริทรรศน์
302 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 9 ม.ค. 65
ติดตามการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
กับ อนาคตนวัตกรรม “เซนเซอร์” ของไทย

โดย ดร.สุดเขต ไชโย
นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค