ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจากกรณีทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
111 views
0
0

ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมจากกรณีทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
• การผลิตและการบริโภคที่มากเกินจำเป็น
• สินค้าเหล่านี้มักถูกกำจัดโดยการเผา มีวิธีทำลายอื่นไหมที่มีประสิทธิภาพไหมและดีต่อสิ่งแวดล้อม
• แบรนด์และความยั่งยืน
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)