ช้อป ชิม แชร์ กับภูษาพาจร | จุฬาปริทรรศน์
63 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 16 ม.ค. 65
ช้อป ชิม แชร์ กับ ภูษาพาจร
3 เส้นทางท่องเที่ยว สานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.น่าน จะเป็นอย่างไร ?

โดย ศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
หัวหน้าหน่วยวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค