มิติเรื่องสวนสาธารณะกับวิถีชีวิตคนเมือง
181 views
0
0

มิติเรื่องสวนสาธารณะกับวิถีชีวิตคนเมือง
• เทรนด์ความนิยมเรื่องการใช้งานสวนสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น
• การออกแบบสวนสาธารณะเพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตคนเมืองที่มีความหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่พื้นที่สวนขนาดใหญ่เท่านั้น
• ความพิเศษของการออกแบบสวนสาธารณะในเมือง
• คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสวนสาธารณะที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
_______________
รายการ envi insider
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)