เพลงเด่นดนตรีคลาสสิก วันที่ 13 พฤษภาคม
216 views
0
0
"Songs and Dances from The Silk Road"
เพลงเด่นรายการดนตรีคลาสสิก ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565

Peter Breiner ประพันธ์เพลงไพเราะแปลกหูแบบออกสำเนียง exotic ไว้ชุดหนึ่งในชื่อ ‘บทเพลงจากเส้นทางสายไหม’ (Songs and Dances from The Silk Road) ทั้งชุดมีด้วยกัน 8 บท แต่ละบทอิงทำนองเพลงพื้นบ้านจากดินแดนต่างๆ ตามแถบเส้นทางสายไหม

คืนวันศุกร์ 13 พ.ค. เสนอให้ชิมสัก 2 บท ได้แก่ เดือนครึ่งดวง (Half-Moon Climb) ทำนองมาจากเพลงพื้นเมืองแถบมณฑลอุยกูร์ พรรณนาถึงคืนที่พระจันทร์ครึ่งดวงลอยอยู่บนฟากฟ้า ฉายแสงตกต้องให้เห็นความงามของหญิงสาว

อีกบทคือเพลง หมุนหมุนหมุน (Spinning) เดิมเป็นเพลงพื้นบ้านจากมณฑลกวางสู ชุดนี้เรียบเรียงให้เดี่ยวไวโอลิน บรรเลงประกอบด้วยวงดุริยางค์ เชิญฟังเสียงไวโอลินของนักไวโอลินสาวชาวญี่ปุ่น ทาคาโกะ นิชิซากิ

Peter Breiner
โปรแกรมเพลงคลาสสิก ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 (22.00-24.00 น.)

Dvorak: Overture “Othello” (13:47), Oslo Phil/Mariss Jansons

Peter Breiner: “Half-Moon Climbs” (4:27)/ “Spinning” (5:08), Violin: Takako Nishizaki, New Zealand Sym / James Judd

Haydn: First Movement from Symphony No. 92 in G (7:57), Vienna Phil/Bernstein

Hummel: Trumpet Concerto in E-flat (19:44), Trumpet: Andre Bernard, English Cham Orch / Malcolm

Rimsky-Korsakov: “Procession of the Nobles” from the Opera “Mlada” (5:02), Phil Hungarica / Rozsnyai

Scriabin: Symphony No. 3 in C minor “Divine Poem”, Op 43 (46:46), Danish National Radio Sym/Jarvi

Mozart: Rondo alla Turca, Orchestral Version by Richard Kapp (3:26), Philharmonia Virtuosi/Kapp
.
ฟังออนไลน์ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php