รายการดนตรีคลาสสิก
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 22.00-24.00 น.

เพลงแนวคลาสสิก สลับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ทั้งศิลปิน ดนตรี เนื้อหา ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับบทเพลง
.
ดนตรีคลาสสิกต้องปีนบันไดฟังจริงหรือ
บันไดกับเพลงคลาสสิก เป็นความจริงในกรุเพลงคลาสสิกส่วนหนึ่ง แต่ดนตรีคลาสสิกกรุใหญ่มาก บางเพลงฟังได้สบายๆ โดยไม่ต้องอาศัยตัวช่วย แต่บางเพลงก็จำเป็น

ดิฉันได้รับคำถามนี้มาตลอดชีวิต เห็นว่าบันไดที่แข็งแรงที่สุดอันหนึ่งคือบันไดแห่งความคุ้นเคย ถ้าฟังไปเรื่อยๆ ให้โอกาสตัวเองฟังมากๆ ย่อมคุ้นเคยในสักวัน

อีกอย่างคือขอให้เชื่อมั่นว่าดนตรีที่อยู่มานานอย่างดนตรีคลาสสิกต้องมีคุณความดีบางอย่าง เหมือนกับที่เราแสวงหาวรรณกรรมดีๆ อ่าน อาจยังไม่เข้าใจทั้งหมดตอนนี้ เพราะยังเด็กบ้าง ยังขาดประสบการณ์บ้าง แต่ถ้าเชื่อมั่นว่ามีเหตุผลที่คนให้คุณค่า พอผ่านชีวิตไป แล้วกลับมาอ่านหรือฟังอีก ย่อมเกิดความกระจ่างขึ้นแน่นอน

บันไดอันต่อมาคือ การใฝ่หาความรู้ เหมือนที่เราต้องยอมรับว่าวรรณกรรมบางอย่างถ้าขาดความรู้ ยากที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งของเรื่องนั้นๆ

รายการดนตรีคลาสสิก วิทยุจุฬาฯ
จึงปวารณาตัวเป็นบันไดให้กับผู้ฟัง มีการพูดนำเข้าสู่บทเพลง ข้อมูลทั้งหลายเพื่อให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับดนตรีมากขึ้น ได้พบกับความจริงแท้ของบทเพลงมากที่สุด เหมือนพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยของนักดนตรี

-สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์ และ สดับพิณ รัตนเรือง

ผู้ดำเนินรายการ
อ.สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

สดับพิณ รัตนเรือง

ผู้เชี่ยวชาญดนตรีคลาสสิก

รายการดนตรีคลาสสิก
1 สิงหาคม 2564
107 views
0
0
ถวายชัยคีตมหาราชา
1 ตุลาคม 2563
161 views
บทเพลงแห่งท้องทะเล
ปีนี้แล้งมาก น้ำขาดแคลน ทั้งน้ำจากฟากฟ้าและน้ำที่เก็บสะสมอยู่ใต้ดิน ก่อให้เกิดเป็นความร้อนแล้ง ซึ่งคงจะทวีขึ้นเป็นลำดับทุกปี ทว่าขณะที่น้ำบนพื้นดินและใต้ดินขาดแคลน น้ำในท้องทะเลและมหาสมุทรกลับมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกละลายในอัตราที่น่าหวั่นวิตกยิ่งนัก ความวิปริตแปรปรวนเหล่านี้เกิดจากวงจรธรรมชาติของพื้นพิภพที่สัมพันธ์กับจักรวาล แต่ที่สำคัญยิ่งคือ เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ จากการพัฒนาสังคมที่นำทางด้วย โลภะ โทสะ และโมหะ ผลหายนะจึงกำลังปรากฏให้ประจักษ์ดังที่เราท่านเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน พวกเราก็ต้องช่วยกันตัดทอนพฤติกรรมร้ายๆเพื่อชะลอหายนะ โดยการปลูกต้นไม้กันแยะๆ ซื้อของกันให้น้อยๆ สงบจิตสงบใจให้นิ่งๆและพอเพียง และแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อธรรมชาติด้วยความจริงใจ
5 สิงหาคม 2562
1425 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง