การบริโภคอย่างยั่งยืน
105 views
0
0

ชวนคิดและพูดคุยในประเด็น "การบริโภคอย่างยั่งยืน" ผ่านการใช้ข้าวของเครื่องใช้และทรัพยากรรอบตัวเรา กระตุกต่อมคิด เปลี่ยนมุมมอง นำไปสู่การลงมือทำในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

จากวิกฤตพลังงานโลก: ทราบแล้วเปลี่ยน สู่การบริโภคที่ยั่งยืน

พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน กำลังเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่นำพาคนไทยและประชากรโลกกว่า 7 พันล้านคน มีภูมิต้านทานในช่วงวิกฤตพลังงานโลก ที่น่าจะอยู่กับพวกเราไปอีกระยะนึงเลยทีเดียว

บทความวิชาการฉบับนี้เขียนขึ้นบนความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งต่อแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งผลประโยชน์ไม่ได้เกิดกับเราและครอบครัวของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่องบประมาณโดยรวมของประเทศ ที่สำคัญยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการนำพาพวกเราไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 อีกด้วย

ขอฝากทุกท่านที่มีโอกาสได้เห็นข้อความและบทความวิชาการชิ้นนี้ 1) ช่วยกันลงมือปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ในแบบที่เราพอทำได้ 2) ส่งต่อและร่วมเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ในบทความนี้เพื่อเรา เพื่อโลก และเพื่อคนรุ่นต่อไป

อ่านบทความ: จากวิกฤตพลังงานโลก: ทราบแล้วเปลี่ยน สู่การบริโภคที่ยั่งยืน
https://www.eng.chula.ac.th/th/34821
https://anyflip.com/dfaj/waps/

รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)