StemAktiv กระตุ้นเซลล์ ฟื้นฟูสุขภาพผิว | จุฬาปริทรรศน์
65 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 10 ก.ค. 65
ติดตามนวัตกรรมใหม่จากเภสัชจุฬาฯ #StemAktiv
กระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิด ฟื้นฟูสุขภาพผิว

โดย ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค