บทบาทสื่อกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
80 views
0
0

บทบาทสื่อกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้ข้อมูลของสื่อยามเกิดวิกฤตหรือเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมยังคงถูกตั้งคำถามเสมอมา

• การมองภาพปัญหาทั้งหมด เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
• การใช้เทคโนโลยีช่วยเรื่องความแม่นยำของข้อมูล
_______________
รายการ envi insider
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)