ชวนกลุ่มเสี่ยงตรวจยีนก่อโรคลมชักในวัยผู้ใหญ่ | จุฬาปริทรรศน์
32 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 31 ก.ค. 65
ชวนกลุ่มเสี่ยงเร่งตรวจวินิจฉัย และวางแผนรักษาก่อนสายเกินไป
เนื่องจากจุฬาฯ พบ ยีนก่อโรคลมชักในวัยผู้ใหญ่ !!

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา ยี่ทอง
สาขาวิชาพันธุศาสตร์มนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค