วิกฤตพลังงาน ทราบแล้วเปลี่ยน
78 views
0
0

• วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน (นาที 3)

• ถอดบทเรียนจากนานาประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างภูมิกันด้านพลังงาน (นาที 10)

• เราจะผ่านวิกฤตพลังงานนี้ไปได้อย่างไรในขณะที่สงครามยังไม่จบ (นาที 21)

• แคมเปญ 'ทราบแล้วเปลี่ยน' รวมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้พลังงาน (นาที 24)

ทราบแล้วเปลี่ยน

รายการ envi insider
ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัดและโฆษกกระทรวงพลังงาน
ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5