เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2018
193 views
0
0
"ควันหลงปาฐกถา ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด ที่จุฬาฯ | เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ 2018"

ควันหลงปาฐกถา ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นที่เป็นข้อสังเกต
-ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (อันดี) ระหว่างผู้นำ กับผลสำเร็จของอาเซียน
-ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด ผู้นำอาเซียนคนแรกๆ ที่เน้น Look East Policy
-นโยบายภูมิปุตรา | Bumiputera สิทธิประโยชน์ที่ให้กับคนพื้นเมืองมาเลเซีย

6 พฤศจิกายน 2018 การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ | Midterm Elections 2018
(เลือก สส. ทั้งหมด 435 คน และ สว. หนึ่งในสาม)

ขณะนี้พรรคที่คุมเสียงข้างมากทั้งสองสภาคือ รีพับลิกัน
แต่คาดการณ์กันว่า เดโมแครต จะได้ที่นั่งเพิ่ม (เพราะความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ลดลง)

-ทำไม? การเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้จึงสำคัญกับพรรคเดโมแครต
-ส่งผลกระทบอะไร? ต่อการเมืองภายในสหรัฐและระหว่างประเทศ

การเลือกตั้งกลางเทอม หมายถึง กลางเทอมของการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ประธานาธิบดีมีการเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี กลางเทอมคืออีกสองปีต่อมา
โดยการเลือกตั้งกลางเทอมจะเป็นการเลือกตั้ง สส. ทั้งหมด 435 คน และ สว. หนึ่งในสาม (ประมาณ 35 คน)

ทำไมการเลือกตั้งกลางเทอม 2018 จึงสำคัญกับพรรคเดโมแครต?
ถ้าพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในสภา จะมีโอกาสในการถอดถอน (impeachment) ประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งมีปัญหาการแทรกแซงการเลือกตั้ง และสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายภายในและต่างประเทศได้

ระบบการเมืองสหรัฐ

ระบบการเมืองสหรัฐออกแบบมาให้มีการถ่วงดุลกัน การเลือกตั้งกลางเทอมของประธานาธิบดี ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนว่า หลังจากประธานาธิบดีบริหารประเทศมา 2 ปี มีแนวทางเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ จะยังให้การสนับสนุนต่อหรือไม่

การเมืองสหรัฐ สิ่งซึ่งหลายคนไม่ตระหนักคือ การใช้เงินมหาศาลในการหาเสียงเลือกตั้ง (Fund Raising การระดมทุน) ใช้เงินเพื่อธำรงประชาธิปไตย ทำให้เกิดคำถามพอสมควรว่า เมื่อใช้เงินมหาศาลในการเลือกตั้ง จะมีการถอนทุนอย่างไร

มีการฟ้องศาลเกิดขึ้นถึง ‘การใช้เงินอย่างไม่จำกัดในการรณรงค์หาเสียง เป็นการทำลายประชาธิปไตยหรือไม่’ เพราะคนมีฐานะย่อมสามารถทุ่มเงินและได้เปรียบกว่า
ทีนี้ในการเลือกตั้ง แง่หนึ่งก็ต้องเห็นใจ เพราะต้องใช้เงินเพื่อโฆษณาหาเสียง สื่อสารให้ประชาชนรับทราบ
เมื่อไปฟ้องศาล ศาลบอกว่า การให้เงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ถือเป็นเสรีภาพที่จะให้กับใครก็ได้

แต่คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชน!

ถ้าประชาชนเห็นว่าคนนี้ได้รับเงินบริจาคมาเยอะ แต่นโยบายที่ออกมาเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม ย่อมเสียความนิยมไปเอง
ดังนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องเนื้อหาสาระและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
.
รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู และ ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย