ดนตรีละติน | Latin Music
416 views
0
0
"ครึกครื้นไปกับเสียงดนตรีละตินยุคต่างๆ"
ดนตรีละติน | Latin Music

ดนตรีแถบละตินอเมริกา (อเมริกากลาง-ใต้)

ลักษณะเด่น จังหวะแน่นครึกครื้น เสียงกลองหลากหลาย ทำให้เกิดจังหวะสนุกสนาน ชวนให้อยากเต้นรำ
ภาษาที่ใช้ร้อง มักเป็นสเปนและโปรตุเกส เนื่องจากพื้นที่แถบนี้ตกเป็นอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกส จึงใช้ภาษานี้เป็นหลัก ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ด้วยความที่เพลงไพเราะ จังหวะสนุก คนอเมริกันจึงนิยมฟังพลงนี้ก่อนส่งต่อความสนุกสนานจนแพร่หลายทั่วโลก

รายการคุยกับดนตรี
รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย