รายการคุยกับดนตรี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-12.55 น.

สาระดนตรีที่หลากหลาย นำเสนอสาระน่าสนใจทางดนตรีและดนตรีศึกษา ประกอบด้วยสองส่วนคือ สารคดีสั้น “สารานุกรมคุยกับดนตรี” และเปิดเพลง พร้อมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดนตรี สาระความรู้ทางดนตรีศึกษา การแนะแนวศึกษาต่อ ข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทางดนตรี

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Program.php on line 246
รายการคุยกับดนตรี
23 สิงหาคม 2563
88 views
0
0
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง