ประวัติศาสตร์การอภิปรายไม่ไว้วางใจ (1)
150 views
0
0

รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ว่า ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี 2475 รัฐสภาของไทยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีทั้งหมดแล้ว 41 ครั้ง อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ 22 ครั้ง ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจบางครั้งก็ใช้เวลานานมาก โดยการนำเสนอในวันนี้ จะเป็นเรื่องการนำเสนอให้เห็นว่า รัฐสภามีระบบการตรวจสอบหลากหลายด้าน รวมถึงการตรากฎหมายต่างๆในการพัฒนาระบบการเมืองไทย และบทบาทของรัฐสภาที่มีต่อการเมืองไทย รวมถึงการตั้งกระทู้ถามในรัฐสภา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมีมาตั้งแต่สมัยประชุมสภาครั้งแรกในประเทศไทย

ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีสองรูปแบบคือ อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลหรือรัฐมนตรีทั้งคณะ และเป็นการอภิปรายโดยไม่ลงมติ ซึ่งจะมีการอภิปรายเมื่อเกิดวิกฤตหรือปัญหาสำคัญในประเทศ จึงจะมีการอภิปรายดังกล่าว โดยตามรัฐธรรมนูญในปี 2475 มีการบัญญัติในเรื่องการอภิปรายมาโดยตลอด และมีการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีและกระบวนการมาโดยตลอด

ติดตามรับฟังได้ที่รายการการเมืองเรื่องน่ารู้ กับ รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00-07.00 ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM101.5 MHz

ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563