ประวัติศาสตร์การอภิปรายไม่ไว้วางใจ (2)
34 views
0
0

รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ว่า การประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกในวันที่ 2 สิงหาคมปี 2478 ซึ่งเป็นในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนา ให้สภาไว้ใจรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่ตั้ง ส่วนครั้งที่สองคือวันที่ 12 ตุลาคมปี 2478 โดย ส.ส.จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ โดยให้ผ่านระเบียบวาระไป โดยตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่เจ็ดส่วนใหญ่เป็นการไว้วางใจจนถึงครั้งที่แปดที่เป็นการขอให้ตนเองลาออกจากนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์

นอกจากนี้ยังมีประเด็นการลงมติไม่ไว้วางใจในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งในเรื่องของภาษีโรงเหล้า ขึ้นค่าเช่าที่พัก กรณีสปก.4-01 การบริหารประเทศ ซึ่งมีเหตุการณ์หลากหลายทั้งในรูปแบบของการวอล์คเอาท์ออกจากสภา หรือการลาออกจากตำแหน่งก่อนการอภิปราย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีเกร็ดทางการเมืองที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

ติดตามรับฟังได้ที่รายการการเมืองเรื่องน่ารู้ กับ รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00-07.00 ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM101.5 MHz

ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563