อนาคตของการเมืองไทยหลังจากการระบาดของโควิด 19
53 views
0
0

จากการจัดเสวนา"อนาคตของการเมืองไทยหลังยุคโควิด-19" โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ดร.พีระพงศ์ให้ความเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจทั้งปัญหาสงครามการค้า ที่ไทยยังมีห่วงโซ่กับจีน ซึ่งเพียงแค่วิกฤติอย่างเดียวก็แย่พอแล้ว แต่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซ้ำเติม

ซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจไทยยังต้องเจอปัญหาอีกหลายระลอก ทั้งรายได้ภาคการเกษตร เงินบาทแข็งค่า ประกอบกับความเคยชินในการบริหารงานแบบรัฐบาลทหาร หากยังไม่ออกจากระบอบการปกครองในเชิงอำนาจทางการปกครอง ก็จะทำให้เกิดวิกฤตมากขึ้น

ส่วนศ.ดร.สุรชาติให้ความเห็นว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรัฐบาล มาจากการไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน ไร้ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาที่มีความวิกฤตสูง โดยเฉพาะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สะท้อนถึงการตื่นตัวที่ไม่เต็มที่ของรัฐบาล ไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ ส่วนตัวมองว่าจะต้องมีการปรับรัฐบาลครั้งใหญ่

"ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เข้ามาสู่วิกฤตการณ์หลากหลายรูปแบบรัฐบาลจะมีวิธีจัดการอย่างไร"

รายการ #การเมืองเรื่องน่ารู้ (ออกอากาศวันที่ 7 มีนาคม 2563)
โดย รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 - 07.00 น. FM101.5 MHz