พลิกวิกฤต COVID ให้เป็นโอกาส
61 views
0
0
พลิกวิกฤต COVID ให้เป็นโอกาส

เรียนรู้จากวิกฤต เพื่อต่อยอดเป็นโอกาสในการเดินหน้าสู่อนาคตของประเทศ ผ่านคำว่า COVID

C - Co-creation
สร้างแนวทางการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

O - Optimization
หาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

V - Vitality
ดูแลสุขภาพกายและใจ

I - Invest for future
รู้จักลงทุนเพื่ออนาคต

D - Distance & Sufficiency
มีระยะห่างทางสังคมและรู้จักใช้ชีวิตพอเพียง

รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand)