การสร้างพฤติกรรมเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
345 views
0
0
Pro-Envirometal Behaviour หรือพฤติกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

มาเข้าใจแนวคิด เพื่อปรับเปลี่ยนนิสัย ทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ "ตาวิเศษเห็นนะ" แคมเปญรณรงค์งดทิ้งขยะในตำนานที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงการนี้เกิดผลกับคนไทยได้เป็นอย่างดี

Envi insider ตอนนี้จะพาทุกคนไปรู้จักว่าทำไมโครงการ "ตาวิเศษเห็นนะ" ตราตรึงใจคนไทยยุคหนึ่งได้อย่างดี หรือจริงๆ แล้วความเป็นเหตุเป็นผลเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจไม่ใช่เรื่องที่ถูกกับคนไทยสักเท่าไร จะทำยังไงเพื่อให้ผู้คนมีการปรับเปลี่ยนนิสัย พฤติกรรม และทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหนทางก้าวไปสู่ Pro-Enviromental Behaviour

รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์