การใช้สารเคมีป้องกันเชื้อไวรัส
125 views
0
0
"สิ่งสำคัญคือควรหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอเมื่อต้องสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ"

เชื้อโคโรน่าไวรัสที่มีเยื่อหุ้มเซลล์ แต่เป็นเชื้อที่ตายค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับเชื้อไวรัสอื่นๆ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลาชั่วโมงถึง1 วัน เราสามารถทำลายโปรตีนบนพื้นผิวเยื่อหุ้มเซลล์ของไวรัส ก็จะทำให้ไวรัสหมดสภาพได้ วิธีการทำลายไวรัสโคโรน่า มีดังนี้
1. ล้างมือด้วยการฟอกสบู่ประมาณ 20 วินาที
2. ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
3. ใช้แอลกอฮอล์ 70% ล้างมือ ประมาณ 10 วินาที แต่มีข้อเสียคือระเหยเร็ว และทำให้มือแห้ง

สิ่งสำคัญคือควรหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอเมื่อต้องสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ
เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกำจัดเชื้อโคโรน่าไวรัสได้

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
การใช้สารเคมีป้องกันเชื้อไวรัส
รายการ ทันโลกวิทยาศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ:
วิทยากร: อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย