เทศกาลนมัสการพระพุทธบาทในสังคมไทย
174 views
0
0

"รอยพระพุทธบาท สระบุรี" มหาปูชนียสถานที่พระมหากษัตริย์สยามทรงกำหนดมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมัยอยุธยาตอนกลาง) สืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และไม่เคยร้างความสำคัญจวบจนปัจจุบัน รายการไทยศึกษาชวนรับฟังคติการบูชารอยพระพุทธบาทในเอเชียอาคเนย์ และกว่าจะมาเป็น เทศกาลนมัสการพระพุทธบาทในสังคมไทย

รายการไทยศึกษา
อ.วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย