เยาวราช: ย่านการค้าและสถานบันเทิง
133 views
0
0
"ตอนที่ 2"

เยาวราช: ย่านการค้าและสถานบันเทิง (ตอนที่ 2)
_____________
รายการไทยศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู
วิทยากร: อ.สมชัย กวางทองพาณิชย์