รายการรอบตัวเรา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-10.55 น.

พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบโลก วิเคราะห์ผลเสีย ผลกระทบ แนวทางแก้ไข และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ รวมถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง