รัฐธรรมนูญอินเดียฉบับภาษาไทย
146 views
0
0

เพลง Nanha Munna Rahi Hoon
เพลงประกอบภาพยนตร์ Son of India ฉายในปี 1962 ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย Mehboob Khan เพลงนี้ขับร้องโดย Shanti Mathur

รัฐธรรมนูญอินเดียฉบับภาษาไทย

• วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ในแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ ปรากฏข้อตกลงว่าฝ่ายอินเดียจะแปลรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นภาษาไทย ส่วนฝ่ายไทยจะแปลแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นภาษาฮินดี

• ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลทั้งสองประเทศให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญยิ่งทั้งสองประการ การแปลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เสร็จสิ้นด้วยความสามารถของ อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด และตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม 2561

• วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 มีงานเปิดตัวหนังสือ "รัฐธรรมนูญอินเดีย" ฉบับภาษาไทยอย่างเป็นทางการ โดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ศูนย์อินเดียเชื่อว่ารัฐธรรมนูญอินเดียมีประโยชน์อีก 2 ข้อ 1) การเข้าใจอินเดีย 2) นัยสำคัญของรัฐธรรมนูญอินเดียต่อไทย

• การแปลและบรรณาธิการรัฐธรรมนูญฉบับนี้

รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย