รำลึกกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย : รัตนะแหล่งปัญญาด้านอินเดียศึกษาในไทย
199 views
0
0
"อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เพลง Jana Gana Man
เพลงชาติอินเดีย ประพันธ์โดย ครุเทพรพินทรนาถ ฐากูร เวอร์ชั่นนี้ขับร้องโดย Lata Mangeshkar

รำลึกกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย : รัตนะแหล่งปัญญาด้านอินเดียศึกษาในไทย
สัมภาษณ์ อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
________________
รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย