เสียงเราไม่เหมือนกัน: ความแตกต่างของเสียงผู้หญิงข้ามเพศ
313 views
0
0
"ภาควิชาภาษาศาสตร์"

เสียงเราไม่เหมือนกัน: ความแตกต่างของเสียงผู้หญิงข้ามเพศ
.
รายการอักษรพาที
อ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ และ พัทธนันท์ หาญชาญเวช คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย