รายการอักษรพาที
ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30-7.55 น.

นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะหัวข้อที่คัดเลือกมาจะเป็นหัวข้อที่สาธารณชนสนใจและเข้าใจได้

ผู้ดำเนินรายการ
คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Program.php on line 256
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง