ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอินเดียอันหลากหลายในเนฮู
891 views
0
0
"อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอินเดียอันหลากหลายในเนฮู

Yeh Dosti และ Ajeeb Dastan Hai Yeh

• การนำ 2 เพลงที่โด่งดังมาผสมผสานกัน
Ajeeb Dastan Hai Yeh เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Dil Apna Aur Preet Parai ฉายในปี 1960
Yeh Dosti เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Sholay ฉายในปี 1975

• สองเพลงที่ผสมผสานกันนี้ขับร้องโดย Shillong Chamber Choir รวมตัวกันครั้งแรกในปี 2001 รับรางวัลครั้งแรกในปี India’s Got Talent Show ในเดือนตุลาคม ปี 2010

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอินเดียอันหลากหลายในเนฮู

สัมภาษณ์ อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• North-Eastern Hill University หรือ NEHU เมือง Shillong รัฐเมฆาลัย (Meghalaya) อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศอินเดีย ดินแดนที่มีผู้คนและวัฒนธรรมต่างจาก mainland

• มีคนถามว่า ทำไมมาเรียนภาษาฮินดีที่นี่ ผมตอบว่า เพราะอยากรู้จักอินเดียอันหลากหลาย อินเดียรุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น เราไม่อาจเข้าใจอินเดียได้หากรู้จักเพียงเดลี มุมไบ โกลกาตา เชนไน

• การเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นอินเดีย นอกจากทำให้เข้าใจอินเดียในมิติหลากหลายขึ้นแล้ว ยังนำไปสู่การเข้าใจไทยในอีกหลายมุมที่เรายังไปไม่ถึง
.
รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย