อินเดียกับสหรัฐในบริบทอินโด-แปซิฟิก
919 views
0
0

อินเดียกับสหรัฐในบริบทอินโด-แปซิฟิก

I Love My India

• เพลงประกอบภาพยนตร์ Pardes (ต่างแดน) สร้างขึ้นปี 1997 กำกับโดย Subhash Ghai ถ่ายทำในสหรัฐ
• เพลงปลุกความรักชาติที่ต้องการส่งสารไปยังคนอินเดียในต่างแดน
• บทบาทสำคัญของคนอินเดียโพ้นทะเลในสหรัฐ

อินเดียกับสหรัฐในบริบทอินโด-แปซิฟิก

อินโด-แฟซิฟิก = การสร้างขึ้นทางภูมิศาสตร์ (Geographic Construct) เป็นหมุดหมายที่กำหนดขอบเขตเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นมาเพื่อคาน BRI (Belt and Road Initiative) ของจีน

• ความแตกต่างในการนิยามของคำว่าอินโดแปซิฟิกระหว่างสหรัฐและอินเดีย
นิยามของสหรัฐ จากฮอลลีวูดถึงบอลลีวูด
นิยามของอินเดีย เริ่มจากทะเลอาหรับ (Arabian Sea) ไปยังมหาสมุทรอินเดีย จบที่ทะเลจีนใต้

• องค์ประกอบสำคัญของอินโด-แปซิฟิกเป็นเรื่องของน่านน้ำทางทะเล (Maritime) ซึ่งมีความสำคัญกับอินเดียในเรื่อง 1. ความมั่นคงของภูมิภาค 2. พลวัตทางพาณิชย์

• อินเดียพอใจกับความเป็นอินโด-แปซิฟิกมาก เพราะทำให้อินเดียมีบทบาทชัดเจนมากกว่าคำว่าเอเชีย-แปซิฟิก

• ในกรณีทะเลอาหรับ นอกจากอินเดียมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีเรื่องของการขนส่งน้ำมัน เรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องการก่อการร้ายและโจรสลัด แต่ที่อินเดียไม่พอใจหรือกังวลหนีไม่พ้นเรื่องบทบาทและการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลอาหรับ

• สำหรับนโยบาย Act East ของอินเดียขณะนี้ ซึ่งต่อยอดมาจาก Look East มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางสำคัญ

• สิ่งที่พูดกันเยอะในอินโด-แปซิฟิก
>Rules-based order a free, open and inclusive region
>การเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ เสรีภาพในการเดินเรือกับการบินข้ามน่านน้ำ
>ธรรมาภิบาล การพัฒนาที่ยั่งยืน การปกป้องอธิปไตยและอาณาเขตดินแดน

• สหรัฐมีบทบาทสำคัญในอินโด-แปซิฟิก มี Quad หรือ Quadrilateral Security Dialogue พื้นที่สนทนาเรื่องความมั่นคงอย่างไม่เป็นทางการระหว่างสหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย เช่น การซื้ออาวุธ ความร่วมมือด้านข่าวกรอง การซ้อมรบ

กรณีสหรัฐ กองกำลังประจำการปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น US Indo-Pacific Command
.
รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย