สิ่งที่คนไทยควรรู้เรื่องวัฒนธรรมอินเดีย ตอนที่ 1
176 views
0
0
"ตอนที่ 1"

สิ่งที่คนไทยควรรู้เรื่องวัฒนธรรมอินเดีย ตอนที่ 1

Naa Main Bhagwan Hoon (ฉันไม่ใช่พระเจ้า)
เพลงประกอบภาพยนตร์ Mother India ฉายในปี 1957 กำกับโดย Mehboob Khan ขับร้องโดย Mohamad Rafi

ความสลับซับซ้อนของวัฒนธรรมอินเดีย

• อารมณ์เป็นสิ่งที่ควรแสดงออก ไม่ต้องเก็บไว้ การใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดในบริบทการแสดงออกถือเป็นเรื่องปกติ
• อาจจะร้องเพลงให้คุณฟังได้เลย
• การใช้ท่าทางประกอบการสื่อสารเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวอินเดีย
• อย่าตกใจหากชาวอินเดียประสงค์จะให้คำปรึกษาแก่คุณ ทั้งๆ ที่คุณยังไม่รู้จักเขา
• ชาวอินเดียบางคนมีนิสัยชอบสัมผัสทางกาย แต่จะจำกัดในเพศเดียวกันเท่านั้น
• ชอบพูดเสียงดัง ไม่ชอบกระซิบ ชอบหัวเราะดัง
• ชอบแสดงความคิดเห็น ชอบโต้แย้ง ชอบโน้มน้าว (The Argumentative Indian)
.
รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย