สิ่งที่คนไทยควรรู้เรื่องวัฒนธรรมอินเดีย ตอนที่ 2
89 views
0
0
"ตอนที่ 2"

สิ่งที่คนไทยควรรู้เรื่องวัฒนธรรมอินเดีย ตอนที่ 2

Aye Mere Watan Ke Logon (ผู้คนร่วมชาติ)
เพลงรักชาติ ขับร้องโดย Lata Mangeshkar เชื่อกันว่าเวอร์ชั่นแรกน่าจะเป็นปี 1963

ความสลับซับซ้อนของวัฒนธรรมอินเดีย

1. อารมณ์เป็นสิ่งที่ควรแสดงออก ไม่ต้องเก็บไว้ การใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดในบริบทการแสดงออกถือเป็นเรื่องปกติ
2. อาจจะร้องเพลงให้คุณฟังได้เลย
3. การใช้ท่าทางประกอบการสื่อสารเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวอินเดีย
4. อย่าตกใจหากชาวอินเดียประสงค์จะให้คำปรึกษาแก่คุณ ทั้งๆ ที่คุณยังไม่รู้จักเขา
5. ชาวอินเดียบางคนมีนิสัยชอบสัมผัสทางกาย แต่จะจำกัดในเพศเดียวกันเท่านั้น
6. ชอบพูดเสียงดัง ไม่ชอบกระซิบ ชอบหัวเราะดัง
7. ชอบแสดงความคิดเห็น ชอบโต้แย้ง ชอบโน้มน้าว (The Argumentative Indian)
8. ชาวอินเดียชอบต่อรอง การเจรจาต่อรองเป็นสิทธิอันพึงกระทำ ไม่ต้องโมโหหรือโกรธแค้น
9. วัฒนธรรม "ไม่เป็นไร" หรือ "Koi Baat Nahin" = ไม่เป็นไร แล้วๆ กันไป
10. คนอินเดียมักทำอะไรไม่รีบเร่ง
11. ชาวอินเดียมีนิสัยอยากรู้อยากเห็น ชอบแสดงความเห็น
12. ชาวอินเดียชอบจ้องมอง
13. แม้รัฐต้องดำเนินนโยบายตามหลักฆราวาสนิยม แต่ชาวอินเดียส่วนใหญ่จะศรัทธาในศาสนาในชะตากรรม
14. อย่าวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาและชาติอินเดีย ชาวอินเดียพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ แต่ถ้ารู้สึกว่าประเทศของตนกำลังถูกโจมตีอย่างหนัก เขาจะไม่พอใจ
15. ชาวอินเดียจักรู้สึกพึงพอใจมาก หากมีต่างชาติชื่นชมศิลปะ สถาปัตยกรรม ฯลฯ
16. ชาวอินเดียมีลำดับชนชั้นทั้งทางสังคมและวรรณะ 1) Brahmin 2) Kshatriya 3) Vaishya 4) Sudras 5) Dalit (ทลิต หรือ ดลิต) หรือ Harijan มีวรรณะย่อยอีก 2,200 วรรณะ
17. ไม่ชอบต่อแถวเข้าคิว แต่เริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นเรื่อยๆ
18. ห้ามพูดเรื่องสีผิว
19. ไม่ชอบทำตามกฎ
20. ชอบปล่อยให้ลูกหลานวิ่งไปวิ่งมา
21. ชาวอินเดียจำนวนไม่น้อยเข้าใจภาษาอังกฤษ
22. การเติมคำว่า "ji" (ยี) ไว้ในตอนท้ายวลี อนุประโยค หรือประโยค จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
23. อย่าตกใจกับการใช้ศัพท์เฉพาะ เพราะหลายคำที่อยู่ในภาษาอังกฤษมาจากภาษาที่ใช้ในอินเดีย และก็มีภาษาที่ใช้ในอินเดียที่อยู่ในคำพูดที่ตนสื่อสารด้วย
24. ไม่ค่อยชอบประเทศปากีสถาน เวลาพูดกับชาวอินเดีย จงหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบถึงประเทศปากีสถาน
25. ไม่ค่อยตรงต่อเวลา แต่เริ่มตรงต่อเวลามากขึ้น
.
รายการปกิณกะอินเดีย
สุรัตน์ โหราชัยกุล และ ณัฐ วัชรคิรินทร์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย