ติดหน้าจอ จะเป็นมะเร็งดวงตา ? # SciFind 25

- รายการ Sci Findติดหน้าจอ จะเป็นมะเร็งดวงตา ? # SciFind 25

ดูหน้าจอมือถือแท๊บเลต หรืออุปกรณ์ไอทีแล้วจะเป็นมะเร็งดวงตาที่มีการแชร์กัน อันนี้ไม่จริงครับ
ร่วมคิดและค้นหาคำตอบกับ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ Sci Find

คลิก...ฟังรายการเต็มๆที่
https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem...
ติดตามฟังรายการ Sci Find ได้ทุกวันศุกร์
เวลา 16.30-17.00 น.
#SciFind #ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจษฎ์


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเมืองบ้านย่านถิ่น