การประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
68 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ