สิทธิมนุษยชนท่ามกลางภาวะโรคระบาด covid 19
81 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี