วิสัยทัศน์ และแนวทางการทำงานในตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
73 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ