วิสัยทัศน์ และแนวทางการทำงานในตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
54 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ