แนวทางการแก้ไขปัญหาซ้อมทรมาน
38 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ