ความร่วมมือกับ กสม.เพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
35 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม