การแก้ไขวิกฤติโควิด – 19 กับคนไร้บ้านที่ถูกลืม
71 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ตำแหน่ง อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์