วิสัยทัศน์ และแนวทางการทำงาน ในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
72 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นางสาวพรประไพ กาญนรินทร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ