วิสัยทัศน์ และแนวทางการทำงานในตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
65 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นางปรีดา คงแป้น ตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ